Tag Archives: انواع کلیدها

معرفی انواع کلید + عکس

by کلید ضد سرقت - کلید سازی in آگوست 1, 2019

کلید کلیدها برای گشودن انواع در می باشد. کلید دارای دو قسمت است، قسمت دندانه دار کلید که وارد شیار قفل شده و دسته کلید که در دست شخص قرار می گیرد. کلیدها خاص هستند، هر قفل شیارهای خاص خود را دارد که باعث میشود تنها با کلید مکمل خود باز شود. در قفل های […]