معنی کلمه کلید کارگاه به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به کلید به انگلیسی in اکتبر 6, 2019

معنی کلمه کارگاه به انگلیسی می شود Workshop key

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *